Informatika


July 1,2020 |

V dnešní době, kdy dokonce i technika, zvaná dříve spojovací, či elektronická, se nazývá informační, musíme se zastavit právě nad dostupností informací. Jak to s nimi vlastně je? Obecně vzato je informací stále více. Souvisí to nejen s počtem obyvatel na zemi, ale taky se všeobecným, stále se urychlujícím vývojem ve všech zemích naší planety. Rostou nová města, fabriky, dopravní spoje, lidé stále více cestují, studují, baví se, spotřebovávají stále více naprosto nepotřebných produktů. A o tom všem je také stále víc informací.

Informace důležité a nedůležité

Obecně vzato je naprostá většina informací naprosto nesmyslných. Jsou produkovány zejména médii a plní pouze roli jakéhosi poutače, návěstidla, které má přivést člověka k reklamním spotům, textům, hlášením. Navíc jsou informace často lživé a propagandisticky zaměřené. Jediné reálně důležité informace bez vedlejších úmyslů jsou dodávány prostřednictví například letáků hypermarketů. Tam, co je psáno, to je dáno!

Related Posts.

Chybí Vám inspirace? | U nás se za seznámení neplatí | S námi nebudete mít s prodejem problémy
Theme powered by: WordPress: © Sdruzeniarnika